Активности

Делатности СИГА према Статуту су:

  1. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области индустријског гасарства и заштите животне средине;
  2. организује стручне скупове, саветовање, семинаре и друге облике едукације о специфичним питањима производње и дистрибуције техничких, медицинских и специјалних гасова;
  3. организује обуке о релевантним темама;
  4. промовише размену техничких и безбедносних информација;
  5. подржава и финансира истраживања;
  6. припрема акте у области норми и стандарда за производњу, складиштење и транспорт индустријских гасова;
  7. организује редовне састанке са надлежним државним органима;
  8. објављује публикације, on-line презентације, као и web апликације о питањима која се односе на област гасарства, транспорта, као и кретање опасног отпада, у складу са законом;
  9. припрема за примену у Републици Србији документа европског удружења индустријских гасара EIGA из Брисела.

SIGA