О нама

Организовање индустријских гасара директно коорелира са обрадом високих безбедносних ризика који потичу од својстава индустријских гасова, начина њиховог паковања и високих притисака под којима се налазе у промету и транспорту.

У европској унији питањима индустријских гасова бави се Европска асоцијација индустријских гасара – ЕИГА, у циљу јединственог уређења области индустријских гасова у државама чланицама ЕУ, изградње усаглашеног приступа управљања безбедносним ризицима у државама Европе па и шире.

ЕИГА је развила многе активности за обраду безбедносних ризика и услова у којима се индустријски гасови производе, пакују, транспортују и користе као и обезбеђењу адекватних одговора на питања побољшања нивоа безбедности у овој области. Поред сарадње са надлежним европским институцијама и организацијама структурисана је тако да има 15 сталних радних група која се баве специфичним ризицима у овој области.

Република Србија је, као потписник европских споразума који уређују поједине сегмента индустријског гасарства, обавезна на њихову примену у потпуности и ту значајан помак представља организовање државне управе на изградњи система транспорта опасног терета.

Асоцијација индустријских гасара Србије – СИГА, основана је октобра месеца 2016. године са седиштем у Новом Саду са следећим циљевима:

 • Представљање и заступање интереса чланова пред органима државне управе, стручним институцијама и другим организацијама;
 • Анализа постојећих за Асоцијацију релевантних прописа и по потреби припрема предлога њихових измена, односно нових прописа, у сарадњи са надлежним државним органима;
 • Унапређивање свести о безбедоносним ризицима у области индустријског гасарства;
 • Подизање свести свих учесника у промету индустријских гасова и унапређење безбедности тржишног амбијента у целини;
 • Промоција стандарда и процедура у одржавању и сигурности у производњи и дистрибуцији техничких, медицинских и специјалних гасова;
 • Проширење професионалне компетенције лица активних у овој области;
 • Сарадња са институцијама, установама и агенцијама Републике Србије и другим организацијама на локалном нивоу као и локалним самоуправама и привредним коморама, односно другим домаћим и иностраним асоцијацијама из ове области;
 • Креирање јединствене базе података о покретној опреми под притиском на основу података које достављају власници / корисници;
 • Заштита живота и здравља људи као и заштита животне средине од опасности везано за производњу и дистрибуцију индустријских гасова и њихову погрешну и нестручну употребу од стране крајњег корисника;
 • утицање на подизање свести о заштити људи и животне средине од токсичних гасова и опасног отпада од тих гасова;
 • Активни однос са потрошачима о битним питањима и њихова едукација;
 • И друге активности од значаја за рад Aсоцијације.

Оснивачи СИГА су реномиране фирме Messer Tehnogas AD, Linde Gas Srbija, Sol Srbija, PED inspect, PRO ing, Lifam-M.

 

Оснивање и почетак рада СИГА коинцидира са ступањем на снагу новог Закона о транспорту опасне робе који је значајан део посветио уређењу питања покретне опреме под притиском и увео значајну новину у члану 41. оснивање Радне групе за транспорт опасног терета, намењене за стручно-консултативну подршку у областима од значаја за државну управу и систем транспорта опасног терета.

СИГА као асоцијација индустријских гасара са мисијом у веома осетљивој области транспорта опасног терета која се односи на покретну опрему под притиском спремна је да да пуни допринос нормативној доградњи система транспорта опасног терета у Републици Србији.

Посебан задатак СИГА ће бити на припреми семинара о општим опасностима при руковању паковањима гаса, за који је неопходно усаглашавање свих разлика гасарске праксе у Републици Србији како би полазници семинара добили једнозначне информације од виталног значаја за безбедност.

Даља догардња ове електронске презентације је трајан задатак који ће своју коначну форму добити са одговором од ЕИГА.