СИГА – Асоцијација индустријских гасара Србије

СИГА – Асоцијација индустријских гасара Србије

Високи безбедносни ризици производње, посебно дистибуције и коришћења техничких и медицинских гасова и отворена питања за нормативно унапређење ове области у свим сегментима у Србији, су разлози за оснивање Асоцијације индустријских гасара Србије – СИГА.

У остварењу тог циља потпуно смо отворени за сарадњу са свим заинтересованим субјектима како би пружили што ефикаснију подршку државним органима са једне и потрошачима са друге стране.

Као чланица Европске асоцијације индустријских гасара – EIGA промовисаћемо документа актуелне праксе гасара Европе.

Допринос креирању безбедног и ефикасног амбијента индустријских гасова у Србији је мисија СИГА и у њеном остварењу поред активности утврђених Статутом СИГА, промовисаћемо примере добре праксе на овим страницама.