Скупштина

Документи:

Решење о регистрацији – АПР
Потврда о регистрацији – АПР
Решење о измени Статута – АПР
Статут – измењен


ПРОГРАМ РАДА СИГА ЗА 2018. г.


Дана 23.02.2018. г. у Привредној Комори Војводине одржана је Скупштина СИГА.

Преузмите записник:
ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ СИГА 23.02.2018. г.


ПРОГРАМ РАДА СИГА ЗА 2017. г.


Дана 27.04.2017. г. у Привредној Комори Војводине одржана је Скупштина СИГА.

Преузмите записник:
ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ СИГА 27.04.2017. г.

 

 

Скупштина СИГАСкупштина СИГА  Скупштина СИГА  Скупштина СИГА