Смернице за безбедан транспорт гасова у аутомобилима и комби возилима

Овај текст пружа једноставне смернице за безбедан транспорт гасова у затвореним аутомобилима и комби возилима.

Напомена: Како безбедносни и пословни захтеви варирају у целом свету, овај стандард само даје генеричке смернице.

Дефиниције
Путнички аутомобил –  Возило дизајнирано и коришћено само за превоз путника и пртљага.
Комби возило –  Затворена возила комерцијалног типа која се користе за превоз људи, производа, опреме и материјала.
Обично у таквим возилима, простор за терет није одвојен од одељка возача.

Увод
С времена на време инциденти се дешавају када су запаљиви гасови, као што су пропан или ацетилен, транспортовани у затвореним аутомобилима и комби возилима. Ови инциденти су обично повезани са неправилним руковањем боцама током и након транспорта , нпр.:
• нема одговарајуће вентилације у току транспорта
• терет није правилно обезбеђен
• недостаје заштита вентила на паковању гаса
• вентили на паковањима гаса нису правилно затворени пре транспорта
• регулатор или друга опрема су повезани током транспорта
• остављање паковања гаса у возилу дужи временски период након транспорта

Већина ових незгода се може спречити.

Главне безбедносне смернице
Основна правила безбедности која се односе на превоз пуних или празних боца са гасом се фокусирају на:
• вентилацију
• обезбеђење терета
• заштиту вентила (ако је применљиво)
• истовар након превоза
• поступање у хитним ситуацијама

У току транспорта паковања гаса треба да се предузму „разумне мере“ како би се осигурао безбедан транспорт.
Те разумне мере су:
• избегавати превоз у аутомобилима и комби возилима где простор за терет није одвојен од одељка возача
• где то није могуће, обезбедити да:
•је возач свестан потенцијалне опасности од терета
• је вентил паковања гаса затворен и не цури
• је уређај за заштиту вентила (где постоји) правилно постављен
• су паковања гаса чврсто обезбеђена
• је кабина адекватно проветрена
• су примењиви прописи поштовани
• ТНГ боце се транспортују у усправном положају.

Материјал о безбедности производа везан за безбедан превоз треба да се обезбеди од стране испоручиоца паковања гаса.
У пракси ово укључује мере као што су:
• додавање напомене у вези обезбеђења терета и опасности на отпремници
• обезбеђивање безбедностих листова
• обезбеђивање материјала за обуку
• пружање безбедносних информација купцима од стране испоручиоца
• продаја материјала за обезбеђивање терета на дистрибутивним локацијама
• постављање плаката на на дистрибутивним локацијама

Опште смернице
Најсигурнији и препоручени начин за транспорт боца је од стране професионалне компаније за транспорт гаса.

Повремено, може постојати потреба да се користе други системи транспорта за превоз пуних или празних паковања гаса. Где је то случај, треба применити следеће мере предострожности :
• од лица одговорних за продају и/или утовар боца треба затражити сигурносне савете око утовара и транспорта
• користити отворена возила пожељније него затворена возила
• утовар и превоз паковања гаса вршити у складу са важећим прописима
• правилно обезбедити сва паковања гаса да се спречи померање током транспорта (размотрити силе укључене у случају саобраћајне незгоде)
• превоз течних гасова и ацетилен боца у усправном положају (ако је могуће)
• ограничити број паковања гаса које ће да се транспортују
• обезбедити да се етикета о садржају на боци може јасно прочитати
• пушење је строго забрањено приликом утовара, транспорта и истовара било ког паковања гаса.

Када се рукује паковањима гаса:
• Никада их не испуштати, или их излагати шоку
• користити механичке уређаје за подизање и колица за померање паковања гаса (где је то могуће)
• носити одговарајућу заштитну опрему (заштитне ципеле или чизме, заштитне наочаре и заштитне кожне рукавице)

Затворена возила без сталне вентилације
Ако се користе затворена возила без сталне вентилације за транспорт гаса препоручљиво је да:
• превоз паковања гаса у путничком простору треба избегавати кад год је то могуће.
• Ако паковања гаса треба да се транспортују у:

  • путничком простору, обезбедити довољну вентилацију отварањем прозора и/или окретањем вентилатора вентилације на максимални проток
  • Пртљажник (гепек), поклопац пртљажника држати отворен у фиксном положају (проверити
    упутство произвођача или прописе да се потврди да ли је вожња са отвореним пртљажником дозвољена)

• истоварити гас што је пре могуће након доласка на одредиште (не складиштити или остављати гас без надзора преко ноћи или неколико сати, јер вентилација опада у аутомобилима и комби возилима значајно када је возило заустављено или паркирано)
• носити апарате за гашење пожара погодне за пожаре у возилима
• паковања гаса која садрже токсичне гасове не превозити у затвореним возилима или комби возилима

Када се боце стално или често транспортују у затвореним возилима (нпр. возила хитне помоћи, сервисна комби возила са опремом за заваривање , итд., препоручује се да :
•постоји перманентни систем који ће да обезбеди паковања гаса ( боце за гас и посуде за криогене течности)
•возило буде опремљено са вентилационим отворима одговарајуће величине.

Боце са гасом
Пре утовара боца у затворено возило:
• затегнути (не претегнути) вентиле боца и проверити да су добро затворени
• пажљиво испитати на могућа цурења гаса
• поставити уређај за заштиту вентила (нпр. капе) и не скидати их током транспорта

Никада не превозити гас:
• ако је цурење откривено током утовара
• са регулатором или другом додатом опремом

Поступање у хитним ситуацијама
За све ванредне ситуације :
• угасити мотор и искључити сву електричну опрему
• склонити људе из најближег окружења и држати на простору који је уз ветар
• забрањено пушење или отворени пламен
• зауставити цурења гаса (уколико је то безбедно учинити)
• не користити прекомерну силу на вентилима
• не покушавати руковати са оштећеним вентилом
• Избегавати удисање гаса и контакт са кожом или очима
• уклонити боцу из возила на отворен простор (само уколико је то безбедно учинити )
• обавестити ватрогасце и полицију и рећи им да су боце гаса или посуде превожене

За случај саобраћајне незгоде:
• обавити све радње под „Поступање у хитним ситуацијама“
• не померати возило ако то може изазвати просипање или створити варнице
• упозорити друге учеснике у саобраћају